İmansız amel makbul değildir, oruçta riya olmaz!
9.5.2019 12:42:44